Thursday, March 12, 2009

Baldr Force EXE + Baldr Bullet Revellion OP-EDOP/ED Rips


Baldr Force EXE OP
Baldr Bullet Revellion OP
Baldr Bullet Revellion ED

Gamerips (Soundtrack + CGs + Save)

3 comments:

Anonymous said...

cậu có tính trans mấy cái này không? có thì cho tớ hợp tác làm

delacroix01 said...

À, 2 cái này ko cần typeset như mấy cái kia đâu. Tớ làm 1 mình được rồi.

Unknown said...

Cậu có thể reseed cái baldr force exe op được ko